Reparation och underhåll

Alla aktiva verksamheter slits med tiden. Som din samarbetspartner hjälper vi dig löpande med att serva och anpassa din butik efter rådande förutsättningar. Du ökar livslängden och höjer så väl säkerheten som arbetsmiljön på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom samordnar vi även övriga yrkesgrupper så som el, VS och ventilation m.m.

Din försäljning står alltid i fokus. Som din högra hand driver vi projektet från start till mål på ett diskret och effektivt sätt, så att du kan fokusera på din verksamhet. Din butik håller öppet som vanligt genom hela projektet och vi ansvarar för all kontakt med externa leverantörer och underentreprenörer.

© Butiksteknik AB 2024