Miljö och säkerhet

Miljö

För oss är miljö- och klimatarbetet en viktig del i den dagliga verksamheten. Genom samarbete med flera ledande återvinningsbolag säkerställer vi att allt avfall från våra projekt sorteras och dokumenteras. Allt farligt avfall så som kemikalier och el-skrot lämnas in separat. Vi är även mån om att använda produkter som framtagits med hänsyn till miljön.

Säkerhet

Säkerhetsutvecklingen på svenska byggarbetsplatser har kommit långt de senaste åren, men ännu sker olyckor. Vi gör vårt yttersta för att minska dessa genom att säkerställa att samtliga av våra medarbetare har de kunskaper de behöver för att utföra ett säkert arbete med rätt utrustning.

Personalliggare

I januari 2016 införde Skatteverket nya regler för alla inom byggsektorn. Det innebär att samtliga projekt som överstiger en totalsumma på 4 prisbasbelopp skall registreras med personalliggare.
Vi använder elektroniska enheter där samtliga medarbetare och underentreprenörer checkar in vid ankomst till arbetsplatsen med personliga ID06-kort.
Ansvaret att föra dessa personalliggare och tillhandahålla informationen till Skatteverket ligger på Byggherren, d.v.s. dig som butiksägare. Du som byggherre har möjlighet att skriva över detta ansvar på oss som huvudentreprenör.

© Butiksteknik AB 2024